Logopedická prevence podporuje zdravý rozvoj řeči

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek k problematice logopedické prevence u předškolních dětí.

Zkušenosti dvou logopedek s logopedickou prevencí v mateřské škole. Je nutno podněcovat řečové schopnosti a dovednosti dítěte adekvátně k jeho věku. Faktory, které řeč ovlivňují - prostředí, pohyb, sluchové a zrakové vnímání. Logopedická prevence by měla být součástí výchovného programu každého předškolního dítěte. Odbornice také radí učitelkám, pro které je hlas důležitým pedagogickým nástrojem, jak předcházet hlasové únavě.

Těthalová, Marie. Logopedická prevence podporuje zdravý rozvoj řeči. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2012, 19(9), s. 22-23. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001427035&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 19, č. 9 (2012)