Legislativa, identifikace a podpora mimořádně rozumově nadaných dětí v předškolním věku

Autor/ka
PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

PPT prezentace Jitky Fořtíkové k tématu rozumového nadání předškoláků.

Zdroj dat
http://www.sumperk.cz/filemanager/files/file.php?file=52134