Láska a manipulace

Autor/ka
Isabelle Nazare Aga
Hana Prousková
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Publikace k problematice manipulace s lidmi.

Nazare-Aga, Isabelle. Láska a manipulace. Překlad Hana Prousková. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. 152 s. ISBN 978-80-7367-234-8.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001851302&local_base=CNB