Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole: aktualizovaný modelový program podpory zdraví (dokument a metodika)

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Publikace k problematice aktivní podpory zdraví a zdravého životního stylu při pobytu dětí v předškolních zařízeních.

Havlínová, Miluše, ed., Vencálková, Eliška, ed. a Havlová, Jana. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole: aktualizovaný modelový program podpory zdraví (dokument a metodika). 3., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008. 223 s. ISBN 978-80-7367-487-8.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001820693&local_base=NKC