Krátká intervence pro problémy působené alkoholem může probíhat v různých prostředích

Autor/ka
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Krátká intervence pro problémy působené alkoholem je efektivní. Vzhledem k vysoké spotřebě alkoholu v České republice je třeba, aby skrínink a krátkou intervenci prováděli nejen zdravotníci, ale i pracovníci jiných oborů. K postupům používaným při krátké intervenci patří zpětná vazba ohledně problémů s alkoholem, jasné doporučení, posilování motivace, používání tištěných materiálů, aktivní předání a další. Skrínink a krátká intervence byly úspěšně použity např. v ordinaci praktických lékařů, u psychiatrických pacientů, v porodnictví, v nemocničním prostředí, ve vězeňství, na školách všech typů i v pracovních prostředích (převzato z plného textu článku).

Nešpor, Karel a Csémy, Ladislav. Krátká intervence pro problémy působené alkoholem může probíhat v různých prostředích. Psychiatrie, 2005, 9(3), s. 244-247. ISSN 1211-7579. Dostupné také z: http://www.tigis.cz/casopisy/pro-lekare/psychiatrie.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000941162&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Psychiatrie, Roč. 9, č. 3 (2005)