Kontexty sociální a charitativní práce: sborník katedry psychosociálních věd a etiky

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Publikace k problematice sociálních služeb, dárcovství a pomáhajících profesí, na němž participovala Olga Zelinková s příspěvkem ke specifickým poruchám učení.

KRAHULCOVÁ, Beáta. Kontexty sociální a charitativní práce: sborník katedry psychosociálních věd a etiky. [Brno]: L. Marek pro Univerzitu Karlovu v Praze - Husitskou teologickou fakultu, 2008. 203 s. Pontes pragenses; sv. 51. ISBN 978-80-87127-07-0.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001791453&local_base=NKC