Kontexty sociální a charitativní práce: sborník katedry psychosociálních věd a etiky

Autor/ka
Beáta Krahulcová
Jan B. Lášek
Jaroslav Hrdlička
Drahomíra Oudová
Tereza Cimrmannová
doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.
Jiřina Ondrušková
Miroslava Štréblová
doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
Anna Arnoldová
Jiří Vogel
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Publikace k problematice sociálních služeb, dárcovství a pomáhajících profesí, na němž participovala Olga Zelinková s příspěvkem ke specifickým poruchám učení.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://obalkyknih.cz/file/toc/10565/pdf.

KRAHULCOVÁ, Beáta. Kontexty sociální a charitativní práce: sborník katedry psychosociálních věd a etiky. [Brno]: L. Marek pro Univerzitu Karlovu v Praze - Husitskou teologickou fakultu, 2008. 203 s. Pontes pragenses; sv. 51. ISBN 978-80-87127-07-0.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001791453&local_base=NKC