doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.

Absolvent oboru didaktiky češtiny a angličtiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na téže fakultě získal i doktorát v oboru bohemistika. Před rokem 1989 neoficiálně studoval teologii a religionistiku. Od roku 1996 působí jako vysokoškolský učitel religionistiky. Je vedoucím katedry religionistiky Husitské teologické fakulty a externím učitelem na Pedagogické fakultě UK, působí i na Evangelické teologické fakultě UK. Zakládající člen a mluvčí Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů, šéfredaktor časopisu o současné náboženské scéně „Dingir“. Bohatá publikační činnost, například „Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice“.

Odborná knihovna: