Koncepce rozvoje adiktologických služeb

Autor/ka
Rok vzniku:
2021
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Výzkumy
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Adiktologické služby jsou mezioborové a multidisciplinární specializované služby určené pro osoby se závislostním chováním nebo osoby ohrožené závislostním chováním a jejich blízké. Jejich poskytování se nachází na pomezí různých resortních systémů (zejména sociálního, zdravotního a školského) a adiktologické služby mají v současnosti statut sociálních, zdravotních nebo školských služeb a působí v nich pracovníci řady zdravotnických profesí, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, psychologové, pedagogové, speciální pedagogové atd. Poskytování adiktologických služeb je tak upraveno různými resortními předpisy.

Sekretariát rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP. 2021. Koncepce rozvoje adiktologických služeb. Praha: Úřad vlády České republiky

Zdroj dat
https://www.drogy-info.cz/data/obj_files/33572/1115/Koncepce_rozvoje_adiktologickych_sluzeb_v20220103.pdf