Kompetence v praxi sociální práce: metodická příručka pro učitele a supervizory v sociální práci