Koktavost : integrativní přístup

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Monografická publikace k problematice koktavosti a logopedie.

Lechta, Viktor. Koktavost: integrativní přístup. Vyd. 2., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2010. 333 s. ISBN 978-80-7367-643-8.

Související obsah

Nejen koktavosti, ale i dalším poruchám řeči se na portále Šance Dětem věnuje sekce článků "Děti s poruchami řeči".

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002110011&local_base=CNB