Klíčové kompetence v základním vzdělávání

Autor/ka
Lucie Hučínová
Jaroslav Jeřábek
Stanislava Krčková
Romana Lisnerová
Jan Tupý
Zdeněk Bělecký
Ondřej Hausenblas
Iva Kabeláčová
Jana Kargerová
Hana Košťálová
Iveta Krejčiříková
Šárka Miková
Jana Palečková
Ivana Procházková
Jana Straková
Mgr. Jiřina Majerová (roz. Stang)
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Výzkumy
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Příručku předkládáme jako inspiraci a orientační pomůcku pro týmy učitelů, které budou pracovat s klíčovými kompetencemi v RVP ZV, tvořit vlastní školní vzdělávací programy a vyučovat podle nich. Způsob práce s klíčovými kompetencemi mohou zároveň využít i učitelé na různých stupních škol.

Bělecký, Zdeněk et al. Klíčové kompetence v základním vzdělávání. V Praze: Výzkumný ústav pedagogický, 2007. 75 s. ISBN 978-80-87000-07-6.

Zdroj dat
https://web.archive.org/web/20161204123621/http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2010/02/kkzv.pdf