Klíčové kompetence v základním vzdělávání

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Výzkumy
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Příručku předkládáme jako inspiraci a orientační pomůcku pro týmy učitelů, které budou pracovat s klíčovými kompetencemi v RVP ZV, tvořit vlastní školní vzdělávací programy a vyučovat podle nich. Způsob práce s klíčovými kompetencemi mohou zároveň využít i učitelé na různých stupních škol.

Bělecký, Zdeněk et al. Klíčové kompetence v základním vzdělávání. V Praze: Výzkumný ústav pedagogický, 2007. 75 s. ISBN 978-80-87000-07-6.

Zdroj dat
https://web.archive.org/web/20161204123621/http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2010/02/kkzv.pdf