Když do školky přicházejí "jiné" děti

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice integrace dětí cizí národnosti v českých mateřských školách.

Inkluzivní vzdělávání v mateřské škole. Problémy začleňování cizinců do českých mateřských škol - nesplnění administrativních podmínek pro přijetí (trvalé bydliště, doložitelné zaměstnání rodičů), jazyková bariéra v komunikaci s rodiči. Činnost občanského sdružení Meta, které pomáhá mladým migrantům - web obsahuje praktické návody a metodiky pro školy, texty základních informací o provozu školky, nemocech apod. pro rodiče v různých jazycích (včetně čínštiny a vietnamštiny). Otázky dodržování školních pravidel, stravování, národních zvyků dětí cizinců, oslovování dětí s obtížně vyslovitelnými jmény. Zdroje informací pro učitele z oblasti multikulturní výchovy a inkluzivního vzdělávání.

Kramulová, Daniela. Když do školky přicházejí "jiné" děti. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2011, 18(4), s. 16-17. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001351299&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 18, č. 4 (2011)