Kapitolky z vývojové psychologie pro pěstouny a osvojitele

Autor/ka
Rok vzniku:
2003
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Články k problematice psychologie pro pěstouny a osvojitele.

1. díl: Šance a hrozby dospívání. Přijetí vlastní tělesnosti, vlastního zjevu a mužské či ženské role. Vytvoření nových a zralejších vztahů s vrstevníky, dosažení emocionální nezávislosti a další vývojové úkoly adolescence. Příprava napartnerství, manželství a rodinný život. Další budování systému vědomých morálních hodnot. Tři období adolescence: časná (10-13 let), střední (14-16 let) a pozdní (17-20 let, popř. déle).

Kovařík, Jiří. Kapitolky z vývojové psychologie pro pěstouny a osvojitele. Náhradní rodinná péče, 2003, 6(3), s.18-19, 22-23. Pokrač.13. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000845676&local_base=ANL.

2. díl: Pokračování kapitolky zabývající se fází školního věku dítěte v náhradní rodinné péči.

Kovařík, Jiří. Kapitolky z vývojové psychologie pro pěstouny a osvojitele. Náhradní rodinná péče, 2003, 6(1), s.22-23. Pokrač.11. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000810306&local_base=ANL.

3. díl: Kapitolka se zabývá vývojovou fází školního věku, který pokrývá dobu přibližně od šesti do patnácti let (období mladšího a staršího školního věku). Vliv školy na vývoj myšlení dítěte, na jeho zájmy, postoje a sociální vztahy.

Kovařík, Jiří. Kapitolky z vývojové psychologie pro pěstouny a osvojitele. Náhradní rodinná péče, 2002, 5(3), s.16-19. Pokrač.11. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000783325&local_base=ANL.

4. díl: Tato kapitolka z vývojové psychologie se (jako předcházející díl) zabývá předškolním věkem dítěte vyrůstajícím v pěstounské či adoptivní rodině.

Kovařík, Jiří. Kapitolky z vývojové psychologie pro pěstouny a osvojitele. Náhradní rodinná péče, 2002, 5(2), s.18-19. Pokrač.10. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000756725&local_base=ANL.

5. díl: Kapitolka z vývojové psychologie se zabývá předškolním věkem dítěte, který zahrnuje přibližně období od tří do šesti let.

Kovařík, Jiří. Kapitolky z vývojové psychologie pro pěstouny a osvojitele. Náhradní rodinná péče, 2002, 5(1), s.16-17. Pokrač.9. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000728482&local_base=ANL.

6. díl: Vývojové údobí batolecího věku dítěte. Problémy s adaptací batolete při přechodu z ústavní péče do náhradní rodiny.

Kovařík, Jiří. Kapitolky z vývojové psychologie pro pěstouny a osvojitele. Náhradní rodinná péče, 2001, 4(3), s.18-22, Pokrač.8. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000717466&local_base=ANL.

7. díl: Tato kapitolka je věnována batolecímu věku - tedy věku mezi prvním a třetím rokem života dítěte. Je to údobí, které je charakterizováno prudkým rozvojem motoriky, pohyblivosti a řeči. V batolecím věku se do značné míry rozhoduje opoměru lásky a nenávisti, spolupráce a svéhlavosti, svobody sebevyjádření a jejího potlačení.

Kovařík, Jiří. Kapitolky z vývojové psychologie pro pěstouny a osvojitele. Náhradní rodinná péče, 2001, 4(2), s.16-19. Pokrač.7. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000697772&local_base=ANL.

8. díl: Novorozenecký věk - doba od narození do konce prvního měsíce mimoděložního života. Hlavní vývojový úkol novorozeneckého období. Kojenecké období - počátek druhého měsíce do konce prvního roku. V tomto období se vytváří základnípostoj dítěte ke světu: celkový postoj či postoj základní životní důvěry (nebo nedůvěry), postoj, který podbarvuje, ovlivňuje a poznamenává vše, s čím se dítě později setká.

Kovařík, Jiří. Kapitolky z vývojové psychologie pro pěstouny a osvojitele. Náhradní rodinná péče, 2001, 4(1), s. 22-24. Pokrač.6. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000676528&local_base=ANL.

9. díl: Pohled na rodinu z hlediska náhradní rodinné péče, a to jak z hlediska dětí, tak z hlediska rodičů. Přijetí nové identity - adoptivní rodiče. Identita adoptovaného dítěte. Životní fáze podle Erika Homburgere Eriksona (vývojové údobí osvojence, psychosociální krize osvojence aj.).

Kovařík, Jiří. Kapitolky z vývojové psychologie pro pěstouny a osvojitele. Náhradní rodinná péče, 2000, 3(2), s.20-24. Pokrač.4. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000640694&local_base=ANL.

10. díl: Tento díl je malým shrnutím a zopakováním obsahu předcházejících kapitol věnovaných vývojové psychologii pro pěstouny a osvojitele.

Kovařík, Jiří. Kapitolky z vývojové psychologie pro pěstouny a osvojitele. Náhradní rodinná péče, 2000, 3(1), s. 26-29. Pokrač.3. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000625586&local_base=ANL.

11. díl: Další část z vývojové psychologie pro pěstouny a osvojitele se zabývá otázkami, co je deprivace, jak ji rozpoznat, jak jí předcházet, jak se vypořádat s jejími následky.

Kovařík, Jiří. Kapitolky z vývojové psychologie pro pěstouny a osvojitele. Náhradní rodinná péče, 1999, 3, s.21-26. Pokrač.2. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000608470&local_base=ANL.

12. díl: Článek k problematice psychologie pro pěstouny a osvojitele.

Kovařík, Jiří. Kapitolky z vývojové psychologie pro pěstouny a osvojitele. Náhradní rodinná péče, 1999, 2, s.25-29. Pokrač.1. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000597496&local_base=ANL.

13. díl: Prenatální období dítěte z hlediska náhradní rodinné péče. Zrození života - početí. Embryonální stadium - období utváření tělesných orgánů. Stadium plodu, stadium fetální. Činitelé a vlivy, které mohou narušit vývoj plodu v matčině těle. Vrozené vady.

Kovařík, Jiří. Kapitolky z vývojové psychologie pro pěstouny a osvojitele. Prenatální vývoj. Náhradní rodinná péče, 2000, 3(3), s.38-39. Pokrač.5. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000669665&local_base=ANL.

 

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000845676&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Náhradní rodinná péče, Roč. 6, č.3 (2003)