Jen počkej, až přijde čert a Mikuláš!

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice výchovného působení rituálů v mateřské škole na příkladu návštěvy Mikuláše, anděla a čerta.

Možné výchovné působení rituálů v mateřské škole - návštěva Mikuláše, anděla a čerta jako motivace pro řadu činností v MŠ i jako zachování určité tajemnosti této situace i nadpřirozených bytostí a stejně tak pro přiměřenou dávku bázně a nejistoty dětí. Nutnost spolupráce s rodiči - respektování rodinných zvyků i individuality dítěte. Příprava na mikulášskou nadílku ze strany "účinkujících". Plné využití výchovného potenciálu mikulášské nadílky.

Kramulová, Daniela. Jen počkej, až přijde čert a Mikuláš!. Informatorium, 2007, 14(9), s. 16. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001106066&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 14, č. 9 (2007)