Jak si hrát, aby to nebolelo?

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice prevence úrazů při dětských hrách.

Prevence úrazů při dětských hrách. Nejčastější příčiny úrazů dětí a možnosti, jak těmto nehodám zabránit. Kombinace aktivní a pasivní prevence - poučení dětí o bezpečném chování při hrách, kontrola vybavení MŠ z hlediska bezpečnosti, odstranění přímého nebezpečí (zajištění vodních nádrží, odstranění léků, hořlavin a chemikálií z dosahu dítěte, zabezpečení horkých předmětů a tekutin apod.). Kontrola nad "divokými hrami" dětí - různé souboje, bitvy, honičky, hry se šňůrami apod. Dopravní výchova u předškolních dětí.

TĚTHALOVÁ, Marie. Jak si hrát, aby to nebolelo?. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2009, 16(5), s. 20-21.ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001238252&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 16, č. 5 (2009)