"Jak se žije na ulici - zjevné bezdomovectví" : sborník z konference : Olomouc, 30. listopadu 2010

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Sborník z konference věnované problematice bezdomovectví a souvisejícího sociální vyloučení a sociální práce včetně problematiky nízkoprahových zařízení.

"Jak se žije na ulici - zjevné bezdomovectví": sborník z konference: Olomouc, 30. listopadu 2010. Olomouc: Charita, 2011. 47 s. ISBN 978-80-254-8895-9.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002154695&local_base=CNB