Jak rozpoznat a řešit suicidální riziko

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Suicidální jednání představuje přímé ohrožení života a zdraví pacienta. Je nutná mezioborová spolupráce. Při hrozící sebevraždě nebo již proběhlém sebevražedném pokusu je indikované psychiatrické vyšetření, které diagnostikuje případnou duševní poruchu a navrhne terapeutický postup. Důležité je zhodnocení rizika opakování sebevražedného chování.

Koutek, Jiří. Jak rozpoznat a řešit suicidální riziko. Interní medicína pro praxi, 2010, 12(2), s. 109-110. ISSN 1212-7299. ISSN 1803-5256.

Zdroj dat
https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2010/02/12.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Interní medicína pro praxi, 2010, Roč. 12, č. 2