Jak mluvit s dětmi

Autor/ka
Katarína Horňáková
Svetlana Kapalková
Marína Mikulajová
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Publikace k problematice rozvíjení řeči a komunikace u dětí a k problematice komunikace mezi rodiči a dětmi.

Horňáková, Katarína, Kapalková, Svetlana a Mikulajová, Marína. Jak mluvit s dětmi: od narození do tří let. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 167 s. Rádci pro rodiče a vychovatele. ISBN 978-80-7367-612-4.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001965735&local_base=NKC