Já mám velké bříško!

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice dětské obezity objevující se již v předškolním věku.

Problematika dětské obezity, její diagnostiky a obtíží, které způsobuje. Vliv obezity na psychiku dítěte už od předškolního věku. Příčiny vzniku dětské obezity a růstu jejího výskytu v populaci - růst životní úrovně a s tím související dostupnost stravy, nedostatek pohybu, nevhodný životní styl apod. Konzumace potravin a nápojů se skrytými cukry. Sladkosti jako "bolestné". Vliv stresu v rodině. Možnosti pomoci obéznímu dítěti v mateřské škole - upravení denního režimu, zapojení do společných pohybových aktivit a her, dohled nad stravováním ve školce apod. Nutnost taktní konzultace s rodiči.

Těthalová, Marie. Já mám velké bříško!. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2008, 15(2), s. 18-19. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001159426&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 15, č. 2 (2008)