Ironie a výsměch ve výchově

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Ironie a výsměch; jak vnímají děti ironii a sarkasmus. Malé děti dlouho neumí vytvořit, použít ani pochopit ironii a sarkasmus.Vyvádí je z míry a traumatizuje je, ukázky. Výsměch je forma šikany, je to jeden z nejtěžších útoků na psychiku dítěte. Ironie a sarkasmus nepatří mezi nástroje, které učitel může ve výuce používat.

Mertin, Václav. Ironie a výsměch ve výchově. Rodina a škola, 2007, 54(2), s. 8-9. ISSN 0035-7766.

Související obsah

Další informace k tématu naleznete ve videorozhovoru:

MARTÍNEK, Zdeněk a SIRIUS. Šikana mezi dětmi. In: Šancedětem.cz: youtube kanál [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 24. 10. 2012 [cit. 2014-03-11]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=k_1YLt5g6fg.

a/nebo článcích:

PETRIŠČOVÁ, Alena a SIRIUS. Agrese, šikana a jiné formy násilného chování [Rizikové chování dítěte]. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 15. 4. 2012, aktualizováno: 3. 11. 2013 [cit. 2014-03-09]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/rizikove-chovani-ditete/agrese-sikana-a-jine-formy-nasilneho-chovani.shtml.

MARTÍNEK, Zdeněk a SIRIUS. Agrese a šikana u dětí: Mohou za to média, rodičovská výchova, nebo geny?. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 1. 2. 2013, aktualizováno: 10. 11. 2013 [cit. 2014-03-02]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /srv/www/content/pub/cs/clanky/agrese-a-sikana-u-deti-mohou-za-to-media-rodicovska-vychova-nebo-geny-69.html.

JEŽKOVÁ, Zuzana, Eva LABUSOVÁ a SIRIUS. O nevhodných přístupech v rodičovské výchově, psychickém násilí a jeho vlivu na vývoj dítěte. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 28. 6. 2012, aktualizováno: 25. 12. 2013 [cit. 2014-03-02]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /srv/www/content/pub/cs/clanky/o-nevhodnych-pristupech-v-rodicovske-vychove-psychickem-nasili-a-jeho-vlivu-na-vyvoj-ditete-48.html.

MAREŠ, Jiří a SIRIUS. Posttraumatický rozvoj dětí a rodičů [Psychické problémy v rodině]. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 1. 11. 2012, aktualizováno: 14. 11. 2013 [cit. 2014-03-05]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/psychicke-problemy-v-rodine/posttraumaticky-rozvoj-deti-a-rodicu.shtml.

VANÍČKOVÁ, Hana a SIRIUS. Týrání fyzické a psychické [Rizikové chování dospělého k dítěti]. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 13. 4. 2012, aktualizováno: 2. 3. 2014 [cit. 2014-03-09]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/rizikove-chovani-dospeleho-k-diteti/tyrani-fyzicke-a-psychicke.shtml.

Zdroj dat
https://www.rodina.cz/clanek5674.htm
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Rodina a škola, Roč. 54, č. 2 (2007)