Informační centrum o hluchotě : Federace rodičů a přátel sluchově postižených

Autor/ka
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek představující Informační centrum o hluchotě v Praze, které (jako jediná instituce v ČR) vyhledává, získává a zpracovává informační prameny o sluchovém postižení. Součástí Informačního centra je odborná knihovna s cca 4500 tituly. Inf. centrum dále poskytuje pražským i mimopražským zájemcům poradenské služby a věnuje se rovněž nabídce a prodeji odborné a popularizační literatury z různých oblastí týkajících se sluchového postižení.

Informační centrum o hluchotě: Federace rodičů a přátel sluchově postižených. Gong, 2005, 34(11), s. 8.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000984185&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Gong, Roč. 34, č. 11 (2005)