Hrozba radikalizace: terorismus, varovné signály a ochrana společnosti

Autor/ka
Rok vzniku:
2019
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obálka - Obrázky

Obsah

Google Books
https://books.google.cz/books?id=RmrBDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Online dostupnost
Částečná dostupnost
Podrobnosti o dokumentu

Publikace se věnuje aktuálním otázkám, které jsou prioritou vnitřní bezpečnosti většiny států světa, protože bezprostředně ohrožují obyvatelstvo i základní pilíře demokratické společnosti. Přibližuje čtenářům nové jevy a trendy, ale také příčiny rostoucího násilí, které akutně ohrožuje země EU a nejzákladnější lidské právo, tedy právo na život.

VEGRICHTOVÁ, Barbora. Hrozba radikalizace: terorismus, varovné signály a ochrana společnosti. Vydání 1. Praha: Grada, 2019. 198 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh. ISBN 978-80-271-2031-4.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=003155709&local_base=NKC