Hodnoty krevního tlaku u vzorku sedmnáctiletých osob v České republice

Autor/ka
Rok vzniku:
2003
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Znalost recentních hodnot krevního tlaku v naší dětské populaci je nutná pro stanovení strategie kontroly krevního tlaku dětské populace. Poslední šetření, která u nás byla provedena, jsou starší více než 20 let, takže již zdaleka neodrážejí skutečný stav věci. Chceme-li provádět řádně edukaci, dispenzarizaci a prevenci arteriální hypertenze, je třeba vycházet ze skutečných hodnot. Prevalence arteriální hypertenze dospělé české populace dosahuje, bohužel, více než 30%. Předkládané výsledky epidemiologického rozsáhlého šetření hodnot krevního tlaku českých dětí jsou jedním z největších šetření, které se u nás provádělo a dodávají zcela recentní data. I z těchto výsledků je patrné, že arteriální hypertenze není nijak vzácným jevem a že i v dětské populaci jsou velmi rizikoví jedinci, kterým je třeba věnovat velkou pozornost.

Seeman, Tomáš [et al.]. Hodnoty krevního tlaku u vzorku sedmnáctiletých osob v České republice. Pediatrie pro praxi, 2003, č. 6, s. 346-348. ISSN 1213-0494. ISSN 1803-5264.

Zdroj dat
https://www.solen.cz/pdfs/ped/2003/06/15.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, 2003, č. 6