Hmatná rezistence v podbřišku jako multilokulární cystický mesenteriální lymfangiom

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Autoři prezentují tříměsíčního kojence s mesenteriálním multilokulárním lymfangiomem. Dva měsíce po narození byl pacient pro hmatnou rezistenci v dutině břišní a přetrvávající potíže s krmením přijat k cílené diagnostice. Při MRI vyšetření se v pravém mesogastriu a hypogastriu zobrazil velký hypersignální útvar, který byl obklopen četnými drobnými kulovitými útvary. Peroperačně byl v pravé polovině břicha nalezen multilokulární lymfangiom, který vycházel z mesenteria jejuna. Byla provedena parciální resekce jejuna s klínovitým vytětím příslušného mesenteria s multilokulárním lymfangiomem, který byl potvrzen histologickým vyšetřením.

The authors present a case report of a 3-month old infant with mesenteric multilocular lymphangioma. Two months after delivery, the patient with palpable abdominal mass and remaining feeding problems, was admitted to the hospital for objective diagnosis. A magnetic resonance imaging (MRI) study showed a large hypersignal mass in the right mesogastrium and hypogastrium surrounded with numerous small spherical lesions. The peroperative laparotomy revealed a multilocular lymphangioma in the right side of abdomen originated from the jejunal mesenterium. Partial jejunal resection with wedge-shaped cutting of responsible mesenterium with multilocular lymphangioma was performed. The lymphangioma was confirmed by histological examination.

Související obsah

Problematikou cystické fibrózy se na portále Šance Dětem zabývají články:

- od Aleny Holčíkové s názvem „Děti s cystickou fibrózou

- od Bohuslava Mrzeny s názvem „Onemocnění dýchacích cest u dětí“.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200902-0015.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 10, č. 2 (2009)