Hledání odpovědnosti za potíže s kázní

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Výchovné problémy na školách nabývají na závažnosti a jsou kontraproduktivní učení. Autor textu řeší otázku odpovědnosti za chování dítěte ve škole. Odpovědnost rodičů při výchově dítěte je sice zásadní, ale ve škole jen nepřímá. Jaké prostředky má učitel ve škole k dosažení kázně. Návrh MŠMT - smlouva mezi rodinou a školou. Na základní škole je dílčí analogií individuální vzdělávací plán (IVP) pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Podmínky pro jeho vypracování a naplnění.

Mertin, Václav. Hledání odpovědnosti za potíže s kázní. Rodina a škola: časopis pro všechny rodiče a učitele, 2011, 58(2), s. 10-11. ISSN 0035-7766.

Související obsah

Potížemi chování žáků při plnění školní docházky se na portále Šance Dětem zabývají články:

- od Jany Olejníčkové s názvem "Vzdělávání dětí s poruchou chování"

- od Veroniky Pavlas Martanové s názvem "Problémy s chováním".

Zdroj dat
https://www.rodina.cz/clanek8201.htm
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele, Roč. 58, č. 2 (2011)