Historie koncepce nadání, vnímání nadaných jedinců v minulosti a současnosti

Autor/ka
PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
Rok vzniku:
2004
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Zkoumání nadání a zájem o nadané jedince v průběhu historie lidstva. Vymezení pojmu nadání, druhy nadání ze sociokulturního hlediska, současné modely nadání. Příklady několika stěžejních modelů nadání, které našly aplikaci v pedagogické a psychologické praxi v práci s nadanými dětmi. Model nadání Josepha Renzulliho a Franze J. Mönkse, triarchická teorie inteligence Roberta Sternberga, teorie rozmanitých mnohočetných inteligencí Howarda Gardnera, diferenciovaný model nadání a talentu dle Françoise Gagného.

Fořtíková, Jitka. Historie koncepce nadání, vnímání nadaných jedinců v minulosti a současnosti. Zpravodaj pedagogicko-psychologické poradenství, 2004, 2004(40), s. 6-20. ISSN 1214-7230.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000985259&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Zpravodaj pedagogicko-psychologického poradenství, 2004, č. 40 (2004)