Geny a osobnost : biologické základy psychiky člověka

Autor/ka
Dean Hamer
Peter Copeland
Rok vzniku:
2003
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Monografická publikace věnovaná problematice souvislosti genů a osobnosti člověka.

Hamer, Dean a Copeland, Peter. Geny a osobnost: biologické základy psychiky člověka. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 250 s. ISBN 80-7178-779-5.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001286824&local_base=CNB