Extremismus a společnost

Autor/ka
Rok vzniku:
2023
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obálka - Obrázky

Obsah

Online dostupnost
Částečná dostupnost
Podrobnosti o dokumentu

Odborná publikace k problematice extremismu a jeho proměn.

VEGRICHTOVÁ, Barbora. Extremismus a společnost. 3. aktualizované a doplněné vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2023. 336 stran. ISBN 978-80-7380-918-8.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=003521695&local_base=NKC