Dvojčata ve školce

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek k problematice výchovy dvojčat a vícerčat v mateřských školách.

Specifické problémy, se kterými se mohou setkat učitelky mateřské školy při práci s dvojčaty - identifikace, individuality jednotlivce, problémy se socializací apod. Zapojení dvojčat do společných aktivit a řízených činností ve třídě. Komunikace dvojčat - časté vytváření společné, ostatním nesrozumitelné, řeči. Postupné osamostatňování dvojčat, podpora jejich individualizace. Vhodnost odkladu školní docházky dvojčat tehdy, kdy je nezralé jen jedno z dvojčat - lépe odklad pro obě děti v zájmu jejich dalšího osobnostního vývoje. Klub dvojčat a vícerčat - čerpání zkušeností a získávání rad.

Kramulová, Daniela. Dvojčata ve školce. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2010, 17(2), s. 16-17. ISSN 1210-7506.

 

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001302918&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 17, č. 2 (2010)