Doma nebo v domově – institucionální péče a adopce dětí ve východní Evropě a Střední Asii

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Angličtina
Druh dokumentu:
Výzkumy
Podrobnosti o dokumentu

Zpráva zaznamenává trendy v institucionální péči a adopcích dětí ve 22 zemích regionu východní Evropy a Střední Asie. Zpráva vychází z údajů, které poskytly národní statistické úřady příslušných zemí a shromáždil regionální monitorovací program MONEE.