Dobrý učitel nezneužívá děti k naplnění svých ambic

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Rozhovor s Hankou Švejdovou, která se již mnoho let věnuje dramatické výchově v mateřské škole. Říká, že dramatická výchova a její uplatňování v praxi směřují k celistvému rozvoji osobnosti. Dramatická výchova pracuje s mnoha dimenzemi - vědomostmi, zkušenostmi, dovednostmi, pohybovým i verbálním aparátem, s emocemi a fantazií. Velmi podnětná je práce s předmětem a jeho oživováním (loutky, převleky), zejména u nejmenších dětí. Simulace a hra rolí v dramatické výchově. Děti mají co zkoumat, řešit a objevovat.

Švejdová, Hana. Dobrý učitel nezneužívá děti k naplnění svých ambic. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2013, 20(1), s. 8-11. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001434935&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, Roč. 20, č. 1 (2013)