Dobře rozvinutá grafomotorika je podmínkou pro psaní

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek k problematice grafomotoriky u předškolních a dětí na počátku školní docházky.

Grafomotorika jako soubor psychomotorických činností, které vykonáváme při psaní a kreslení. Hrubá a jemná motorika ruky, motorika očních pohybů, motorika mluvidel a vizuomotorika neboli souhra mezi okem a rukou. Z výčtu jednotlivých činností je jasné, proč má tolik dětí v počátku školní docházky problémy se psaním. Grafomotoriku ovlivňuje celkový psychomotorický vývoj dítěte a souvisí také s jeho smyslovým vnímáním. Význam rodiny pro rozvoj grafomotorických schopností. Názor autorky na písmo Comenius Script.

Simonidesová, Martina. Dobře rozvinutá grafomotorika je podmínkou pro psaní. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2012, 19(7), s. 8-[11]. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001413154&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 19, č. 7 (2012)