Dlouhodobé sledování komplexního kardiovaskulárního profilu matky, plodu a dětí narozených z patologické gravidity

Autor/ka
Rok vzniku:
2020
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Výzkumy
Plný text
https://kramerius.medvik.cz/search/i.jsp?pid=uuid:155ea82d-fa8f-4151-9da4-2792e6e4f9e9
Online dostupnost
Částečná dostupnost
Podrobnosti o dokumentu

Těhotenství lze chápat jako zátěž organismu, která může odstartovat změny, v jejichž důsledku se mohou objevit klinicky závažná onemocnění v pozdějším životě pacientky. Riziko vzniku chronického onemocnění v pozdějším životě se zvyšuje zejména u pacientek s těhotenskými komplikacemi (preeklampsie, gestační hypertenze, předčasný porod, porod plodu s nízkou váhou). Epidemiologická data poukazují na fakt, že rovněž děti narozené z komplikovaného průběhu gravidity mají zvýšené riziko pozdějšího rozvoje kardiovaskulárních onemocnění, neboť v důsledku placentární nedostatečnosti se u nich častěji vyskytuje obezita, hypertenze a diabetes. Projekt významně přispěje k implementaci molekulárně-biologických přístupů v oblasti stratifikace kardiovaskulárního rizika žen a dětí narozených z patologicky probíhajícího těhotenství. Očekáváme identifikaci mikroRNA, podílejících se na regulaci kardiovaskulárního systému, jejichž abnormální profil genové exprese v důsledku manifestace těhotenských komplikací může mít za následek pozdější rozvoj kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních onemocnění.

Zdroj dat
https://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=1711614