Dlouhodobá primární prevence na ZŠ

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Plný text
https://ris.uhk.cz/flexpaper/flexpaper/simple_document.aspx?doc=8231.pdf#page=1
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Bakalářská práce je zaměřena na specifickou primární prevenci. Zabývá se efektivitou primární prevence. Stručně analyzuje rizikové projevy chování (šikana, zneužívání návykových látek, gambling, poruchy příjmu potravy, xenofobie, rasismus, intolerance a extremismus). Charakterizuje Sdružení Semiramis o. s. a jeho Programy dlouhodobé primární prevence zaměřené na zneužívání návykových látek, rizikové jevy a zdravý životní styl. V empirické části zjišťuje spokojenost účastníků s již zmíněnými Programy DPP na svých školách.

Zdroj dat
http://evskp.uhk.cz/ThesisDetail.aspx