Dítě z takové "zvláštní" rodiny

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice dětí ze znevýhodněného sociokulturního prostředí v mateřské škole. Vhodné formy osvojování základních hygienických návyků - bez vyřazování dítěte z kolektivu. Nutnost respektování rodiny dítěte, vhodná spolupráce. Využívání her a hromadných aktivit - nápodoba chování, vedení ke zdravému životnímu stylu apod. Možnosti řešení problémů s hygienou v mateřské škole ku prospěchu dítěte.

Kramulová, Daniela. Dítě z takové "zvláštní" rodiny. Informatorium, 2006, 13(9), s. 12. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001047634&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 13, č. 9 (2006)