Diagnóza schizofrenie

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Schizofrenie je neurovývojová porucha. Kognitivní deficit zvyšuje možnost vzniku schizofrenie. V článku jsou zmíněny příznaky dětské a adolescentní schizofrenie, jako např. pre a perinatální komplikace, prodromální symptomy schizofrenie, kognitivní zhoršení, suicidální chování, prognóza a rodiny schizofreniků. Terapie moderními psychofarmaky je nezbytná, ale stále jde o použití antipsychotik „off label“ a prakticky žádná moderní antipsychotika nemají schválenou indikaci použití u dětí a adolescentů.

Schizophrenia is a neurodevelopmental disorder. Generalized cognitive deficits increas risk of developing schizophrenia at high risk children. In the article there are considered the important symptoms of childhood onset schizophrenia and schizophrenia in adolescents (prenatal complications, prodromal symptoms, cognitive impairment, suicidal behavior, prognosis, familial impact of schizophrenia). The approved for children pharmacotherapy is generally considered not to be sufficient.

Související obsah

Schizofrenii se na portále Šance Dětem věnují tyto články:

- od Jana Kulhánka s názvem "Schizofrenie u dětí"

- od Jana Kulhánka s názvem "Nejčastější duševní onemocnění"

- od Jana Kulhánka a Kateřiny Krtičkové s názvem "Dítě (psychicky) nemocného rodiče".

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200805-0002.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 9, č. 5 (2008)