Dětská prostituce

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Google Books
http://books.google.cz/books?id=ZTu8VIisOogC&printsec=frontcover&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Studie a informační leták o problematice dětské prostituce.

Kniha: Vaníčková, Eva. Dětská prostituce. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, ©2007. 141 s. Psyché. ISBN 978-80-247-2218-4. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001725916&local_base=CNB.

Informační leták: Vaníčková, Eva. Dětská prostituce. Vyd. 1. Praha: Česká společnost na ochranu dětí, 2002. 7 s. Růžová linka. ISBN 80-238-9449-8. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001187024&local_base=CNB.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001725916&local_base=CNB