"Děti prožívají strach doopravdy"

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Náhled článku
http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=21200
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Článek typu rozhovoru s psycholožkou o utváření psychické odolnosti předškolních dětí a o roli strachu v životě dítěte. Rozdíly mezi strachem a fóbií. Specifické dětské strachy a jejich překonávání. Strachy získané v rámci socializace. Zvládání strachu - "otužování". Negativní působení extrémů - nadměrné strašení či snaha co nejvíce dítě chránit. Dítě a závažné (tragické) události - vytváření sociální opory.

Hoskovcová, Simona. "Děti prožívají strach doopravdy". Informatorium, 2006, 13(10), s. 8-9. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001064126&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 13, č. 10 (2006)