"Děti potřebují láskyplnou důslednost"

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek typu rozhovoru věnovaný problematice poruch chování u dětí.

Rozhovor se speciální pedagožkou o poruchách chování u dětí. definice poruch chování. rozdíly mezi poruchou chování a "nevychovaností". Vliv rodinné výchovy. Symptomy charakterizující poruchu chování - poruchy pozornosti, sociální nezralost apod. Péče o dítě s poruchou chování, jeho integrace do běžné školy (podle intenzity poruchy). Metody práce s dětmi s porucho chování - střídání forem práce (v určitém režimu), pochvala výkonu, eliminace afektu, rozhovor a pocitech. Zvládání záchvatu agrese.

Michalová, Zdeňka. "Děti potřebují láskyplnou důslednost". Informatorium, 2007, 14(4), s. 8-9. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001072017&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 14, č. 4 (2007)