Dechový trénink ve virtuální realitě na podporu relaxace - pilotní studie

Autor/ka
Rok vzniku:
2019
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Výzkumy ukazují, že i krátké cvičení pranayamy (druh meditace, kdy jednotlivec vědomě řídí svůj dech) může účinně snížit stres a úzkost. Autorky ve své studii ověřovaly fungování prototypu virtuální reality (VR) poháněného biofeedbackem. Během tréninku byli účastníci požádáni o synchronizaci vlastního dechového rytmu s dechovým rytmem atavara zobrazeného ve virtuálním prostoru. Výsledky ukázaly, že po krátkém cvičení pranayamy (7-minutový trénink) došlo u participantů k významnému snížení subjektivně vnímané úzkosti. Výsledky studie poukazují na pozitivní vyhodnocení prototypu VR a jeho možnou budoucí využitelnost v klinickém prostředí. Uvedeny jsou výhody virtuální reality a biofeedbacku v léčbě duševních onemocnění.

FAJNEROVÁ, Iveta [et al.]. Dechový trénink ve virtuální realitě na podporu relaxace - pilotní studie. Česká a slovenská psychiatrie, 2019, 115(1 (únor)), s. 20-26. ISSN 1212-0383.  

Zdroj dat
http://www.cspsychiatr.cz/detail.php?stat=1246
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Česká a slovenská psychiatrie, roč. 115, č. 1