Dárcovství v očích veřejnosti

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Výzkumy
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Fenomény dárcovství a dobrovolnictví vycházejí z hlubokých základů lidského chování a tvoří významnou součást naší morálky, našeho života a společenského soužití. Tématu dárcovství je na mezinárodním poli věnována pozornost již několik desítek let. Filantropie, stejně jako jiné oblasti neziskového sektoru, je nazírána a zkoumána v rámci různých směrů. Centrum pro výzkum neziskového sektoru (CVNS) se rozhodlo věnovat oblasti filantropie systematicky a realizovat výzkum, který by umožnil získat ekonomické údaje o počtu, četnosti a výši darů, které jednotlivci poskytují.

Související obsah

Problematikou dárcovství se na portále Šance Dětem zabývají sekce článků s názvy:

- Dárcovství obecně

- Dárcovství vs. daně a legislativa

- Zajímavosti o dárcovství.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002026777&local_base=NKC