Co s sebou nese začleňování dětí s dysfunkcemi do běžných tříd?

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Videozáznam
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Trendem a úsilím rodičů je začlenit děti se specifickými vývojovými poruchami učení, grafomotorickými potížemi, dysfunkcemi nejrůznějšího typu, do běžných škol. Integrace beze sporu pomáhá sociokulturní výchově dětí, přispívá k toleranci a posilování emocionální inteligence u dětí bez těchto potíží. Někdy se však ukazuje, že bez systematické a zodpovědné spolupráce a pomoci rodičů a asistentů při výuce a řady odborníků se tato péče míjí účinkem, ba naopak, tvoří překážku ve výuce kantora a nebývá optimální situací nejen pro pedagoga a žáky, ale pro samotné dítě s těžší formou dysfunkce, jež je spokojenější s individuální péčí ve speciální třídě či škole.
Moderátor: Ing. Zdeněk Eška
Hosté: Barbora Downes, psycholožka ; PaedDr. Yveta Heyrovská, speciální pedagog ;
Mgr. Stanislava Prouzová, ředitelka ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6-Řepy

Délka videa: 00:17:57.

Zdroj dat
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1128654162-rodina-a-ja/206562230640030-rodina-skola/