Co nám děti dávají a co nám berou?

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Tři krátké články se zabývají stejným tématem - rodičovstvím. Co nám přináší, jak se mění s rodičovstvím identita rodičů - o tom hovoří Eva Labusová. Rodičovství jako potkávání se sebou samým je téma psychoterapeutky Veroniky Čermákové. Denně se setkává s příběhy o rodičích a dětech, klienti přicházejí do terapie s různými tématy a trápeními, stopy vedou vždy do vlastního dětství. Autorka Lea Takács se zabývá tématem, jak příchod dítěte změní život ženy. Je třeba mluvit o tom, že mateřství je radost, ale existuje i odvrácená strana mateřství.

Labusová, Eva a Takács, Lea. Co nám děti dávají a co nám berou?. Děti a my: časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí, 2011, 41(12), s. 10-15. ISSN 0323-1879.

Zdroj dat
http://www.evalabusova.cz/clanky/davat_brat.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Děti a my : časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí, Roč. 41, č. 12 (2011)