Česko-americký, nadprůměrně chytrý příběh

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Rozhovor s Češkou žijící v USA (z důvodů zachování soukromí vystupuje pouze pod jménem paní Powell) o zkušenostech s výchovu a vzděláváním nadprůměrně nadaných dětí v USA. Zodpovědný přístup k rozvíjení nadprůměrného nadání ze strany rodičů - výběr vhodné školy, podpora a pomoc v učení i v psychickém zvládání tohoto nadání, při socializaci dítěte apod. Rozdílný přístup k výchově a k dětem všeobecně v USA a v ČR. Srovnání výuky na školách - psaní, práce s počítačem, čtenářská gramotnost, výukové metody a formy práce, vedení k samostatnosti a odpovědnosti (s ohledem na výsledky ve škole, které ovlivňují budoucí uplatnění dítěte).

Růžičková, Julie. Česko-americký, nadprůměrně chytrý příběh. Moderní vyučování: časopis na podporu rozvoje škol, 2011, 17(3), s. 6-8. ISSN 1211-6858.

 

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001355755&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Moderní vyučování : časopis na podporu rozvoje škol, Roč. 17, č. 3 (2011)