Bonbon být nemusí, ocenění ano

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice oceňování a odměňování předškolních dětí v mateřské škole.

Oceňování a odměňování dětí v mateřské škole - nebezpečí příliš brzkého vnášení výkonových měřítek (problematika sebehodnocení, sebevědomí a sebepojetí) - vhodnější je pracovat s úsilím, nikoli s výsledky.Vliv nadměrné soutěživosti na vrstevnické vztahy v dětském kolektivu (spolupráce, vzájemná pomoc, tolerance k rozdílům, schopnost respektovat druhé a přizpůsobit se určitým aktivitám v kolektivu). Oblasti, které je vhodné v MŠ hodnotit. Formy odměňování.

Kramulová, Daniela. Bonbon být nemusí, ocenění ano. Informatorium, 2007, 14(8), s. 16. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001106033&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 14, č. 8 (2007)