Aktuální otázky náhradní rodinné péče

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

VII. celostátní seminář programově navazuje na předchozí setkání nad aktuálními otázkami náhradní rodinné péče a stal se již tradičním setkáním pracovníků sociálně-právní ochrany dětí z celé republiky. Je to jedna z velkých příležitostí jak sdílet společné problémy, diskutovat nad otázkami, které přináší praxe, získávat nové nebo jiné pohledy a pro každého účastníka především možnost zamýšlet se nad konkrétními případy, reflektovat je v nových suvislostech, přejímat příklady dobré praxe a pracovat tak na vlastních přístupech které bude ve své praxi využívat. Práce v pomáhající profesi je specifická tím, že klade vysoké nároky na individuální přístup ke klientovi jako k člověku, kterého respektujeme a v jehož možnosti změnit aktuálně nepřízivou situaci věříme. Naše shromáždění a dvoudenní diskuse, vnitřní monology, sdílení a vstřebávání nových myšlenek, potvrzení toho o čem přemýšlíme, na čem pracujeme, to vše jsou důvody proto, abychom se každý rok začátkem října v Brně setkali. Skutečnost, že mnozí účastníci přijali naše pozvání už poněkolikáté, svědčí o tom, že takováto setkávání jsou nejen potřebná, ale nezbytná k tomu, aby se situace v náhradní rodinné péči a v celé oblasti sociálně-právní ochrany dětí stále rozvíjela, především v každodenní praxi všech, kteří chtějí stále hledat nové možnosti jak pomoci dítěti zachovat jeho přirozené rodinné prostředí a jak mu ho nahradit v případě, že i přes poskytnutou odbornou pomoc a podporu, to není možné. Pevně věřím, že v tomto směru celostátní seminář, který se konal ve dnech 10. a 11. října 2007, naplnil své poslání i očekávání zúčastněných.

Zdroj dat
http://www.knihovnanrp.cz/wp-content/uploads/2017/01/publikace-174.pdf