Adresář služeb pro osoby se sluchovým postižením v Moravskoslezském kraji

Autor/ka
Rok vzniku:
0
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Publikace typu adresáře poskytující přehled služeb pro osoby se sluchovým postižením v Moravskoslezském kraji v České republice.

Cílem diplomové práce je rozšířit povědomí nejen osob se sluchovým postižením o možnostech služeb, které jsou na území Moravskoslezského kraje této cílové skupině poskytovány, ale zároveň také informovat širokou veřejnost o společenství neslyšících jako o jazykové a kulturní menšině disponující vlastním přirozeným jazykem – jazykem znakovým. Práce je členěna do pěti kapitol, ve kterých naleznete informace z oblasti anatomie sluchového orgánu, klasifikaci sluchových vad a poruch, seznámení s kategoriemi osob se sluchovým postižením, jejich komunikačními systémy, kulturou a společenstvím neslyšících. Nedílnou součástí práce je část zabývající se charakteristikou a možnostmi komplexní péče o osoby se sluchovým postižením v Moravskoslezském kraji. Závěrečná kapitola je zaměřena na popis a zpracování stěžejní části diplomové práce – Adresáře služeb pro osoby se sluchovým postižením v Moravskoslezském kraji, který je za účelem zpřístupnění informací co nejširšímu okruhu uživatelů k dispozici jak ve verzi tištěné, tak v podobě webových stránek. Jeho koncepce vychází z Adresáře služeb (nejen) pro neslyšící, který vydává Federace rodičů a přátel sluchově postižených.

Související obsah

K problematice služeb (nejen pro) sluchově postižené jsou na portále Šance Dětem k dispozici:

- článek s názvem "Registr poskytovatelů sociálních služeb"

- sekce článků "Děti se sluchovým postižením"

- sekce článků "Onemocnění ucha u dětí"

- sekce článků "Vzdělávání dětí se sluchovým postižením".

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/220628/pedf_m/