Adolescence

Autor/ka
Petr Macek
Rok vzniku:
2003
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Srovnávací studie zabývající se problematikou psychologie adolescentů v České republice a v Evropě.

Macek, Petr. Adolescence. 2., upr. vyd. Praha: Portál, 2003. 144 s. ISBN 80-7178-747-7.

Související obsah

K adolescentnímu věku a jeho problémům najdete na portále Šance Dětem celou sekci "Rodina v problémové situaci",  především pak tyto články:

- od Evy Labusové na téma "Výzvy a nástrahy adolescence"

- od Mileny Novákové na téma "Školní období a změny v období puberty a dospívání".

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001247455&local_base=CNB