Sexuální výchova v digitálním věku

Odkaz

Kde děti získávají informace o sexu? Co jim hrozí na internetu? A jak můžeme mít jako rodiče alespoň určitý vliv na to, zda si dítě počíná na internetu bezpečně?
O tom jsme se bavili s paní Dagmar Krišovou působící na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a ve spolku Konsent.