Virus HIV ohrožuje i děti. Jen v Česku s ním bojují více jak tři desítky mladších devíti let

Datum publikace: 01. 12. 2016
Periodikum:
Šance Dětem
Celkový počet případů HIV pozitivity v populaci ČR neustále roste. Aktuálně již bylo nakaženo celkem 2 864 osob. Poprvé v historii tak počet případů HIV atakuje 3tisícovou hranici. U 500 z nich propuklo onemocnění AIDS. (Zdroj: SZÚ, říjen 2016).

Alarmující čísla vydala v těchto dnech i Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). Počet jejích klientů, u nichž lékaři zjistili diagnózu HIV, stoupl za poslední tři roky o více než 12 %, což je v absolutních číslech to, že vloni jich bylo už 1 428. Závažným faktem je, že se onemocnění nevyhýbá ani dětem. Ve věkové skupině do 18 let se s HIV léčilo 66 klientů (pouze klientů VZP!), z čehož 34 jich bylo dokonce mladších 9 let. Ještě rychleji než počet nemocných rostou celkové náklady na péči o ně, které přesáhly čtvrt miliardy korun.

VZP na tento trend upozornila při příležitosti Světového dne boje proti AIDS, který připadl na čtvrtek 1. prosince. Celkové náklady na zdravotní služby pro nemocné s HIV stouply za tři roky o 21 %. To je způsobeno zejména nástupem moderních léků, které jsou pro nemocné velkým přínosem.

Větší riziko pro muže

V těchto souvislostech se ukazuje, že HIV je mnohem více rozšířen mezi muži než mezi ženami. Nejvíce zasažena je věková skupina od 30 do 49 let (885 nemocných). Kromě mladších ročníků ale nezůstávají ušetřeni ani starší pacienti – 28 klientů s HIV je starších 70 let, z čehož 6 už dokonce překročilo 80 let věku. Infekce HIV a nemoc AIDS se neustále šíří i přesto, že riziko lze snížit na naprosté minimum „nerizikovým“ chováním. Potřebné informace najdete např. na webových stránkách Národního programu boje proti AIDS v České republice www.aids-hiv.cz a České společnosti AIDS pomoc www.aids-pomoc.cz.

Ten, kdo má obavy a není si tedy jistý, zda se nemohl nakazit, měl by podstoupit příslušné diagnostické vyšetření. Protilátky proti HIV se však vytvářejí zpravidla 2–5 týdnů po nákaze, takže pokud má být výsledek testu skutečně spolehlivý, pak musí uplynout 2–3 měsíce od rizikového chování. O vyšetření lze požádat svého ošetřujícího lékaře, absolvovat odběr krve lze i v některé AIDS poradně nebo zdravotním ústavu. Výsledek testu budete znát nejpozději do 14 dnů.

Nejvíce nakažených je tradičně v Praze (595), středních Čechách (141) a na jižní Moravě (129).

Odborníci: Stojíme na prahu epidemie

I proto odborníci na problematiku HIV/AIDS bubnují na poplach. V souvislosti s aktuálními statistikami výskytu HIV v Praze oficiálně mluví o začátku epidemie v gay komunitě, protože se výskyt nemoci blíží 5% hranici prevalence (hranici, která definuje epidemii, kdy podíl infikovaných jedinců vztažený k celkovému počtu osob ve sledované populaci dosáhne hranice 5 %; pozn. ed.) To v praxi znamená, že je v současnosti HIV infikován každý 20. až 25. člen gay komunity v hlavním městě. Pokud by stávající trend zůstal nezměněn, bude během následujících pěti až deseti let tímto virem v Praze nakažen každý desátý gay. Nárůst infekce HIV je výrazný též i v Ostravě, Ústí nad Labem a Brně.

V hlavní metropoli žije přibližně 45 tisíc gayů, přičemž je zde hlášeno celkově (nikoli nově zjištěných a nikoli pouze u klientů VZP) přes 1 500 nákaz HIV. Z evropských epidemiologických modelů přitom však navíc vyplývá, že až čtvrtina dalších případů není vůbec diagnostikována.

„V Praze dnes žije dalších zhruba 300 gayů, kteří neví, že jsou infikováni virem HIV a že jej nevědomky mohou šířit dál,“ říká MUDr. Ivo Procházka, CSc., vedoucí HIV poradny České společnosti AIDS pomoc, občanského sdružení založeného v roce 1989 s cílem pomáhat nemocným HIV a jejich rodinám.

Pro nákazu HIV přitom platí stejná pravidla jako pro jakékoli jiné infekční onemocnění – čím více nosičů viru v populaci je, tím snadněji a rychleji se epidemie šíří. „Pokud pojedete v tramvaji, kde je chřipkou nakažena jen jedna osoba, pak riziko přenosu onemocnění je výrazně nižší, než když v ní pojedete s dalšími 20 cestujícími, kteří jsou infikováni chřipkovým virem,“ dodává doktor Procházka.

(ahe)

> další zprávy z médií